TARTALOMJEGYZÉK

 

Táppénzjelentés hibalistájának értelmezése

Általános hibalista-forma

A jelentés tulajdonságai

A jelentés hibás sorai

Magyarázatok

Hibajavítások

Általános tudnivalók

A Táppénzes kartonon javítható hibák

083 Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb

A felvétel és a kiírás hibái

054 A felvétel módja illetve a megszűnés módja nem megfelelő

054083 Megszűnő tételnél rossz a megszűnés módja és a dátumformátum (csúsztatott sor)

074 A megszűnés módja nem megfelelő (Csak K, H,A,L,B,D,R,E,M lehet)

081 A felvétel vagy kiírás dátuma nincs kitöltve

083 Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb

A táppénzes naplószám hibái

093 A naplószám hibás

A Törzsadatokban javítható hibák

TAJ szám hibái

011 TAJ nincs kitöltve

012 TAJ nem 9 karakter hosszú

013 Rossz TAJ-szám (elírás)

014 A megadott TAJ nem szerepel a TAJ-BSZJ nyilvántartásban

013 Rossz TAJ-szám (elírás)

A nem és az életkor hibái

043 A beteg neme, vagy a BNO hibás, vagy a BNO helye ki van nullázva     - amikor a beteg neme a hibás adat

134043 A beteg neme vagy a BNO nem megfelelő - amikor a beteg neme a hibás adat

134 A neme nem felel meg a NEAK nyilvántartásban szereplő nem-nek

134144 Nem megfelelő sem a beteg neme, sem az életkora

144 Kora nem felel meg a NEAK nyilvántartásban szereplő születési dátumból számolt kor értéknek

Gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos hibák

Általános tudnivalók

Gyermekápolási táppénzhez köthető hibakódok

103014 A gyermek TAJ száma nincs kitöltve, de a keresőképtelenség jellege "5"

103014 A gyermek saját jogán lett felvéve "5" kódon, a szülő TAJ számánál szerepel a gyermek Taj száma, de GYÁP-ként (5) kóddal

103014A A gyermek TAJ üres, a (szülő) TAJ helyén van a gyermek Taj

101 Gyermek-TAJ nincs kitöltve

102 Gyermek TAJ nem 9 karakter hosszú.

103 Gyermek-TAJ száma rossz

Egyéb hibakódok

==>X015 Felvétel sor esetén az adott évben egy naplószámon 2 TAJ szám szerepel

==>016 Egy másik (megadott) szolgálatnál is van nyitott eset ugyanarra a TAJ számra

==>083 Megszűnő rekordhoz még nincs előzmény rögzítve. Csak megszűnés érkezett felvétel nem

==>083B 2 db megszűnő sor érkezett az adott naplószámra

==>084 A bedolgozandó megszűnő rekord előzménye hibás

==>151 A törlendő rekord nem található a beküldött tételek közt

==>152 Korrekciós tételnél nem található javítandó sor a NEAK állományában

A MedMaxban tárolt praxis adatokban javítható hibák

Praxiskódok

Praxis azonosítók hibái

021 Szolgálat azonosító kódja (ÁNTSZ kód, Ágazati azonosítókód) nincs kitöltve

022 Szolgálat azonosító kód nem 9 karakter hosszú

023 Szolgálat azonosító nem található a NEAK adatbázisában

024 Szolgálat azonosító nem található a NEAK adatbázisában

Orvos azonosítók hibái

031 Orvos bélyegző száma nincs kitöltve

034 Orvos bélyegző száma nem szerepel az adatbázisban

Korrekció beállítása

Törlés beállítása

Táppénzjelentés elkészítése a MedMaxban


Táppénzjelentés hibalistájának értelmezése

 

 

Általános hibalista-forma

 

A NEAK által kiadott Keresőképtelenségi jelentés hibajegyzéke egy .pdf formátumú hibalista (melyet pl. az internetről ingyenesen letölthető Adobe Readerrel nyithatunk meg). A címet követően három részből áll.

 

A jelentés tulajdonságai

 

A címben szerepel, hogy melyik jelentéstípus hibalistájáról van szó - jelen esetben a heti táppénzes jelentésről.

A következő sorok mutatják meg, hogy konkrétan melyik jelentés hibás sorait tartalmazza a válasz-csatolmány.

Ezek:

 

Orvos: a jelentést beküldő szolgálat vezető orvosának neve

 

Szolgálat címe: a jelentést beküldő szolgálat címe

 

Fájl: a beküldött jelentés fájl neve, amiről a hibajegyzék készült

 

Iktatószám: a jelentés érkeztetésének NEAK által kiadott iktatószáma

 

Érkezés dátuma: a jelentés beérkezésének dátuma

 

Ezután következik az a rész, ahol tételesen felsorolják, hol milyen hibát találtak a feldolgozáskor.

 

 

A jelentés hibás sorai

 

 

Biz.tip Napló  Foly.napló  Év      Hét  TAJ             Gy.TAJ       Neme  Kora  Bno     Kk.mód KK.jell. KK dat.         KK év  Hibakód

I           0145    0000          2012   16    012345689  000000000   3        45      J0290   I            8            2012.04.16   2012    133

M        0141    0000          2012   16    987654321  000000000   2        37      J0290                8            2012.04.17   2012    071

K         0133    0000          2012   16    123456783  000000000   1        19      J0000   I            8            2012.04.12   2012    044

 

Ez a rész tartalmazza pontosan a beküldött jelentés hibáit.

Az oszlopok tartalma részletesen:

 

Biz. tip: sor típusa. Lehetséges értékei a NEAK előírásai szerint:

 I=Induló: keresőképtelenség kezdődik

 M=Megszűnő: keresőképtelenség megszűnik

 K=Korrekció: keresőképtelenség adataiban változás történik a már jelentett állapothoz képest

 T=Törölt: a keresőképtelenségi adatok törlésre kerültek

 

Napló: táppénzes naplósorszám

 

Foly.napló: folyamatos naplósorszám - kórházi kezelés esetén szükséges lejelenteni, ha a kórházi kezelés előtt és után is keresőképtelen a beteg

 

Év: keresőképtelenség kezdetének éve

 

Hét: keresőképtelenség kezdetének hete

 

TAJ: a keresőképtelen személy TAJ száma

 

Gy.TAJ: a keresőképtelen személy gyermekének TAJ száma - csak akkor kell lejelenteni, ha gyermekápolás miatt vált keresőképtelenné a szülő (gyám)

 

Neme: a keresőképtelen személy neme. Megszűnő sor esetében nem szerepel a hibajegyzéken, kivéve, ha ez a hibás adat. Lehetséges értékei:

1=férfi

2=nő

 

Kora: a keresőképtelen személy életkora. Megszűnő sor esetében nem szerepel a hibajegyzéken, kivéve, ha ez a hibás adat.

 

BNO: a betegség diagnóziskódja. Megszűnő sor esetében nem szerepel a hibajegyzéken, kivéve, ha ez a hibás adat. A NEAK előírása szerint kizárólag a GYÓGYINFOK website-ján megtalálható hivatalos BNO X-es kódtáblában szereplő, a beteg nemének és korának megfelelő kódok használhatók.

 

Kk.mód: a keresőképtelenség módja - a Biz.tip értékétől függően a kezdet vagy a megszűnés módja.

Lehetséges értékek keresőképtelenség kezdetekor a NEAK előírásai szerint:

 I=induló

 A=átvett

 D= új diagnózis

 H=kórházból

 L=lejárt

 V=visszamenőleges

Lehetséges értékek keresőképtelenség megszűnésekor a NEAK előírásai szerint:

 K=keresőképes

 A=átadott

 H=kórházba

 L=táppénz joga lejárt

 B=beteg kérésére

 D=diagnózisváltozás

 R=rokkantosítva

 M=kötelezettség mulasztása

 E=elhunyt

 

KK.jell: a keresőképtelenség jellege. Megszűnő sor esetében nem szerepel a hibajegyzéken. Lehetséges értékei a NEAK előírásai szerint:

 1=üzemi baleset

 2=foglalkozási megbetegedés    

 3=közúti baleset      

 4=egyéb baleset

 5=beteg gyermek ápolása       

 7=közegészségügyi okból 

 8=egyéb keresőképtelenség

 

KK dat.: a keresőképtelenség dátuma (a Biz.tip értékétől függően a kezdete vagy a vége)

 

KK év: keresőképtelenség éve

 

Hibakód: a hiba kódja.

 

Magyarázatok

 

A jelentésben lévő hibakódok magyarázata:

134 - A neme nem felel meg a NEAK nyilvántartásban szereplő nem-nek

071 - A megszüntetés sorban a megszüntetés módja nincs kitöltve

 

A hibalista végén, az A jelentésben lévő hibakódok magyarázata: sor alatt található(k) kulcs(ok) a táblázatos rész Hibakód oszlopában előforduló hibatípusok jelentése, magyarázata.

 

A hibák oka legtöbbször a hiányos vagy hibás adatrögzítésben keresendő. Ezek szinte mindegyike javítható a MedMax programon belül, hiszen azok abban kerültek eltárolásra (kivéve a konvertált adatokat, de azok is javíthatók a programon belül).

 

Hibajavítások

 

Általános tudnivalók

 

A MedMaxban a táppénzes kartont gyermekápolás miatti keresőképtelenség esetén a gyermek beteg részére kell megnyitni, és azon keresőképtelen személyként valamelyik szülőt megjelölni, valamint táppénz jellegeként a beteg gyermek ápolása elemet kiválasztani.

 

 

Fontos, hogy a gyermekkorú betegek esetében a törzsadatok között ki legyenek töltve a táppénzre vett szülő adatai, hiszen azok mind a jelentéshez, mind a táppénzes papírok nyomtatásához szükségesek.

 

 

A Táppénzes kartonon javítható hibák

 

 

Azokat a hibákat, amelyek a táppénzes kartonon javíthatók, kétféle úton kezdhetjük el, miután kiválasztottuk a beteget a Pacienslistából:

 

1. visszanyitjuk azt az ellátási lapját, amelyen szerepel ez a táppénz. Ehhez lépjünk át pl. az Előzmények fülre, és ott a jobb oldali táblázatban rákattintunk jobb egérgombbal erre az ellátásra.

 

 

A megjelenő repülőmenüben bal gombbal kattintsunk az Ellátás megnyitása sorra. Ekkor a MedMax visszanyitja az ellátást.

 

 

Itt már módosíthatjuk a táppénzes adatokat, és ha ellépünk a lapról, el is menti a program.

 

 

 

2. ellátás visszanyitása nélkül is megtehetjük ezt a módosítást, ha a Jelentések nézetben a táppénzes naplóba lépünk be:

 

 

Itt kattintsunk a Táppénzes napló gombra. A megjelenő Táppénzek módosítása ablakban a felső részen található táblázatból keressük ki - pl. a naplószám alapján - az adott kartont. Az alsó elválasztóvonalat húzzuk fel (ha csak rákattintunk , már fel is nyílik), vagy jobb egérgombbal a javítandó sorra kattintva, a megjelenő repülőmenüben bal gombbal kattintsunk a Táppénz módosítása sorra.

 

 

Itt láthatjuk a táppénz összes, jelentésbe kerülő adatát, és a legtöbb javítást is elvégezhetjük.

A módosításokat a Mentés gombra kattintva tárolhatjuk el.

 

 


Nézzünk először egy olyan példát, ahol a táppénzre vétel során rögzített adatokban van hiba. Ezeket a legegyszerűbb kijavítani, és szinte minden esetben azonos módon kell elvégezni a javításokat. Ezeknél a javításokról mindig ún. korrekciós sort kell lejelenteni a soron következő heti jelentésben.

 

1. példa

 

083 Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb

 

Biz.tip Napló  Foly.napló  Év      Hét  TAJ             Gy.TAJ       Neme  Kora  Bno     Kk.mód KK.jell. KK dat.         KK év  Hibakód

M        0105    0000          2012   21    089089000  035035000                                   K                         2012.09.27   2012     083

 

A jelentésben lévő hibakódok magyarázata:

081 - Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb

 

NEAK javaslat a javításra: "Dátum elírás esetén az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni"

 

Itt az a probléma, hogy a kiírás dátuma későbbi, mint a jelentett hét legnagyobb dátumú napja (példánkban 2012. május 27. lenne a legnagyobb a 21. héten, de 2012.09.27 szerepel a jelentésben megszűnés dátumaként).

 

1. A TAJ oszlopban lévő szám alapján keressük ki a beteget a MedMax Pacienslistájából - gyermek beteg esetén a Gy.TAJ oszlopban lévő TAJ alapján válasszuk ki a gyermeket (példánkban ez a 035035000).

 

2. Nyissuk meg az adott táppénzes kartont (vagy ez Előzményekből, vagy a Táppénzes naplóból a fentebb ismertetett módon):

 

 

 

3. Példánkban a Kiírás adatok dátum-mezőjét kell javítani, amit megtehetünk manuálisan, vagy a mező végén lévő naptár-gombra  rákattintva ki is kereshetjük a megfelelő dátumot, és rákattintással beemelhetjük a mezőbe.

 

4. Ezután állítsuk be, hogy ezt a módosítást melyik heti jelentésben szeretnénk lejelenteni. Ehhez a Jelentési sorok részben nyissunk új sort a táblázatban .

 

5. A Típus oszlopban válasszuk ki a Korrekció (Megszűnő) elemet, és állítsuk be azt a hetet a Hét oszlopban, amelynek adataival együtt szeretnénk lejelenteni a változásokat.

 

 

6. Végül a Mentés gombra kattintva tároljuk el a módosításokat.

 

 

 

A fenti 1. példa alapján javíthatjuk ki az alábbi hibákat is:

 

 

A felvétel és a kiírás hibái

 

054 A felvétel módja illetve a megszűnés módja nem megfelelő

            vagy

054083 Megszűnő tételnél rossz a megszűnés módja és a dátumformátum (csúsztatott sor)

           

074 A megszűnés módja nem megfelelő (Csak K, H,A,L,B,D,R,E,M lehet)

            vagy

081 A felvétel vagy kiírás dátuma nincs kitöltve

            vagy

083 Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb

 

   (Az 1. példa ennek javítását mutatja be.)

 

NEAK javaslat a javításukra: "Az adott esetnél az adatot javítani/pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni"

 

 

A táppénzes naplószám hibái

 

093 A naplószám hibás

 

 

NEAK javaslat a javításukra: "Az adott esetnél a helyes naplószámra kell felvenni és lejelenteni az éppen aktuális héten a beteget"

 

 

 

 


A Törzsadatokban javítható hibák

 

 

Ezek olyan hibák, amelyek esetében a beteg törzsadataiban van probléma, nem az adott táppénzes kartonon, ezért a hiba javítását nem ott, hanem a Törzsadatok között kell kijavítani.

 

 

TAJ szám hibái

 

011 TAJ nincs kitöltve

            vagy

012 TAJ nem 9 karakter hosszú

            vagy

013 Rossz TAJ-szám (elírás)

            vagy

014 A megadott TAJ nem szerepel a TAJ-BSZJ nyilvántartásban

 

NEAK javaslat a javításukra: "A TAJ számot egyeztetni, az esetet törölni a háziorvosi programban és a beteg jó tajszámát megadva a soron következő naplószámra rögzíteni (ha ugyanarra nem engedi), majd lejelenteni"

 

A fentiek közül bármelyik hibakód is szerepeljen a hibalistán, a javítási mód azonos. E hibák oka mindegyik esetben az, hogy téves vagy helytelenül beírt számsor vagy esetleg betűt tartalmazó karaktersor szerepel a törzskartonon, miközben a személyi azonosító típusa 6 h-nál fiatalabb képzett TAJ-ként illetve TAJ számként van kitöltve és lejelentve.

 

Mielőtt azonban ezt javíthatnánk, van pár egyéb tennivalónk is.

 

Első lépésként ugyanis a hibás sort törölt tételként el kell küldeni a NEAK-nak a soron következő heti jelentésben. Ha ezt a NEAK elfogadta, akkor tudjuk elvégezni a tényleges hibajavítást, majd ezt a következő heti jelentésben beküldeni.

 

 

Nézzük most részleteiben a teendőket a 2. példán keresztül.

 

 

2. példa

 

Biz.tip Napló  Foly.napló  Év      Hét  TAJ             Gy.TAJ       Neme  Kora  Bno        Kk.mód KK.jell. KK dat.         KK év  Hibakód

I           0106    0000          2012   21    015032768  000000000  2          59      R31H0   8            I           2012.05.21     2012     013

I           0107    0000          2012   21    010010010  012012000  2          36      J0290     5            I           2012.05.22     2012     013

 

A jelentésben lévő hibakódok magyarázata:

013 Rossz TAJ-szám (elírás)

 

 

I.

Először tehát el kell küldeni a NEAK felé az adott táppénzről egy törlés-sort. Ezt a következő heti jelentés leadásakor tehetjük majd meg. Ehhez:

 

1. Lépjünk be a Jelentések nézet Táppénzes napló ablakába, ahol a TAJ (példánkban a 015032768) vagy a naplószám (példánkban a 0106) alapján keressük ki a hibajegyzéken szereplő táppénzes kartont.

 

 

2. A karton adatainál a Jelentési sorok táblázatba vegyünk fel egy új sort , ahol állítsuk be a Hét oszlopban azt a hetet (példánkban ez a 23.), amelyen jelenteni szeretnénk a törlést, majd válasszuk ki a Törölt (Felvett) elemet a Típus oszlopban.

 

3. Végül a Mentés gombra kattintva tároljuk el a módosítást.

 

4. A következő heti jelentés készítésekor tehát (példánkban ez a 23.) ez az adat is bekerül a jelentésbe. Annak elküldésekor várjuk majd meg, amíg a NEAK feldolgozza és elfogadja a törölt adatokat.

 

 

II.

Ha a NEAK elfogadta a törlést tartalmazó jelentés, akkor következik a törzskarton javítása.

 

És itt ketté ágazik a folyamat attól függően, hogy a hibás sor milyen státuszú beteg táppénzénél keletkezett:

 

 

a) Ha a hibalistában szereplő paciens ambuláns betegként került a jelentésbe, akkor elegendő:

 

- kijavítani a TAJ számot a TAJ / Azon. mezőben:

 

 

,

 

- beállítani a táppénzes kartonon a felvétel jelentésének hetét a Felv. jelentés mezőben a hét felirat előtt nyilacskákra rákattintva (mivel példánkban a felvétel soránál lépett fel a hiba, de kiírás esetén is ugyanezzel a folyamattal kell kijavítani a hibát, értelemszerűen akkor a Megsz. jelentés mezőnél kell beállítani a megfelelő jelentési hetet):

 

,

 

- és beküldeni a heti jelentést a választott héten.

 

 

b) Ha azonban az érintett beteg kártyás (azaz bejelentkezett) volt az ellátás idején (mint példánkban is), akkor a hibás TAJ számmal ki kell jelenteni a praxisból, majd egy későbbi dátummal vissza. A dátumokat úgy kell megválasztani, hogy azok megjelenjenek a havi változás jelentésekben* is, ugyanis ilyen esetben ott is szerepelnie kell ennek a változásnak. Mivel a változás jelentés mindig egy hónapot ölel fel, a heti jelentés előtti hónap utolsó napján érdemes kijelenteni a beteget, majd a heti jelentés hónapjának első napján újra bejelentkeztetni.

 

* Sajnos, ilyenkor nemcsak a heti jelentés havában kell ismételten leadni a havi változásjelentést (a bejelentkezés ebben kerül jelentésre), hanem az azt megelőző hónap havi változásjelentését is (a kijelentkezés ekkor jelenthető le), mert csak ebben az esetben kerülhetjük el a létszámeltérést a NEAK által nyilvántartott és a MedMaxban tárolt betegadatok között - illetve azt, hogy ez a beteg ne kerüljön ki a NEAK által finanszírozottak közül.

 

A teendőink:

 

1. A TAJ oszlopban lévő szám alapján keressük ki a beteget a MedMax Pacienslistáján (példánkban ez a 015032768).

 

2. Ezután lépjünk be beteg Törzsadatok kartonjára, és ott vegyük elő a Bejelentkezés lapot.

 

3. A Kijelentkezés adatcsoportban írjuk be a Dátuma mezőbe az eredeti tárgyhetet megelőző hónap utolsó napját (példánkban ez 2012.04.30 lesz, mivel a keresőképtelenség 2012.05.21-én indult). Ezt megtehetjük manuálisan is, vagy a naptár-gombra kattintva  be is emelhetjük ezt a napot.

 

 

4. Végül válasszunk ki egy kijelentkezési okot is az Oka mezőben.

 

 

5. Most következhet e hónap havi változás jelentésének ismételt beküldése a NEAK-hoz.

 

6. Ha a NEAK feldolgozta és elfogadta ezt, folytathatjuk a javítást: a TAJ oszlopban lévő szám alapján keressük ki a beteget ismét a MedMax Pacienslistáján (példánkban ez a 015032768).

 

7. Ezután lépjünk be beteg Törzsadatok kartonjára, és a Személyes adatok között javítsuk ki a TAJ-számát a helyes értékre a TAJ /Azon. mezőben.

 

8. Ha kész, vegyük elő a Bejelentkezés lapot, ahol kérjünk új űrlapot :

 

 

 

Ezen a lapon jelentkeztessük be újra ezt a beteget: a Dátuma mezőbe írjuk be a tárgyhét havának első napját (példánkban ez 2012.05.01), a Típusa mezőben pedig hagyjuk meg a felajánlott bejelentkezett elemet.

 

9. Most következhet az erről a hónapról ismét lekért havi változás jelentésnek a beküldése a NEAK-hoz.

 

10. Ha a NEAK feldolgozta és elfogadta a változás jelentést, már csak két teendőnk maradt:

 

- beállítani a táppénzes kartonon a felvétel jelentésének hetét a Felv. jelentés mezőben a hét felirat előtt nyilacskákra rákattintva (mivel példánkban a felvétel soránál lépett fel a hiba, de kiírás esetén is ugyanezzel a folyamattal kell kijavítani a hibát, értelemszerűen akkor a Megsz. jelentés mezőnél kell beállítani a megfelelő jelentési hetet):

 

,

 

- és beküldeni a heti jelentést is a kiválasztott (példánkban a 23.) héten.

 

 

 

 

   GYERMEKÁPOLÁSI táppénz esetén (amikor a szülő TAJ számával van probléma)

 

 

Ezek a hibakódok akkor is előfordulhatnak, amikor - gyermekápolás esetén -  a hibajegyzék TAJ mezőjében a szülő TAJ száma szerepel rosszul. Ebben az esetben nincs jelentősége annak, hogy a gyermek ambuláns vagy kártyás betegként van-e nyilvántartva a praxisban, mert a javítás nem az ő TAJ-számát érinti.

Ezért mindkét esetben az alábbi eljárás szerint végezhetjük el a hibajavítást.

 

 

1. Törölt tételként be kell küldeni ezt a táppénzes sort a NEAK-nak a soron következő heti jelentéssel. Ehhez Lépjünk be a Jelentések nézet Táppénzes napló ablakába, ahol a TAJ (példánkban a 010010010) vagy a naplószám (példánkban a 0107) alapján keressük ki a hibajegyzéken szereplő táppénzes kartont.

 

2. A karton adatainál a Jelentési sorok táblázatba vegyünk fel egy új sort , ahol állítsuk be a Hét oszlopban azt a hetet (példánkban ez a 23.), amelyen jelenteni szeretnénk a törlést, majd válasszuk ki a Törölt (Felvett) elemet a Típus oszlopban.

 

3. Végül a Mentés gombra kattintva tároljuk el a módosítást.

 

 

 

 

4. A következő heti jelentés készítésekor (példánkban ez a 23.) ez az adat is bekerül majd a jelentésbe. Annak elküldésekor várjuk meg, amíg a NEAK feldolgozza és elfogadja a törölt adatokat.

 

Ezután következhet a hiba tényleges javítása.

 

5. A Gy.TAJ oszlopban lévő szám alapján keressük ki a gyermeket a MedMax Pacienslistájából (példánkban ez a 012012000).

 

6. Vegyük elő a gyermek törzskartonját a Törzsadatok fülre kattintva, majd lépjünk a Kapcsolatok fülre.

 

 

7. Keressük ki a keresőképtelen szülőt, majd a Módosítás gombra  kattintva nyissuk meg az adatait tartalmazó űrlapját.

 

 

 

9. Írjuk be a helyes TAJ számot:

 

10. Ezután vegyük elő az érintett ellátásról a Táppénz kartont, pl. az Előzmények fülről.

 

11. Mivel itt a Keresőképtelen személy adatainál nem frissülnek az adatok automatikusan (hiszen a jelentett adatokat a későbbiekben is vissza kell tudnunk keresni), válasszuk ki a Minősége mezőben előbb a saját maga elemet, majd ismét az eredeti szülőt (példánkban az anyát).

 

 

12. Ezután állítsuk be a felvétel jelentésének hetét a Felv. jelentés mezőben a hét felirat előtt nyilacskákra rákattintva (mivel példánkban a felvétel soránál lépett fel a hiba, de kiírás esetén is ugyanezzel a folyamattal kell kijavítani a hibát, értelemszerűen akkor a Megsz. jelentés mezőnél kell beállítani a megfelelő jelentési hetet).

 

13. Az utolsó lépés a jelentés beküldése a NEAK-nak a soron következő héten.

 

 

 


A nem és az életkor hibái

 

Az ide sorolható hibakódok mindegyike a Törzsadatok között javítható, majd korrekcióként a soron következő heti jelentésben beküldhető.

 

043 A beteg neme, vagy a BNO hibás, vagy a BNO helye ki van nullázva  - amikor a beteg neme a hibás adat

            vagy:

134043 A beteg neme vagy a BNO nem megfelelő - amikor a beteg neme a hibás adat

            vagy:

134 A neme nem felel meg a NEAK nyilvántartásban szereplő nem-nek   

            vagy:

134144 Nem megfelelő sem a beteg neme, sem az életkora

            vagy:

144 Kora nem felel meg a NEAK nyilvántartásban szereplő születési dátumból számolt kor értéknek 

 

NEAK javaslat a javításukra: "Az adott esetnél/törzskartonon az adatot javítani/pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni"

 

 

3. példa

 

Biz.tip Napló  Foly.napló  Év      Hét  TAJ             Gy.TAJ       Neme  Kora  Bno     Kk.mód KK.jell. KK dat.         KK év  Hibakód

I           0108    0000          2012   15    789789787  000000000   2         40     J0690   I            8           2012.04.15   2012     134144

 

A jelentésben lévő hibakódok magyarázata:

134144    Nem megfelelő sem a beteg neme sem az életkora              

 

 

1. A TAJ oszlopban lévő szám (példánkban ez a 789789787) alapján keressük ki a beteget a MedMax Pacienslistájából. (Gyermek beteg esetén a Gy.TAJ oszlopban lévő TAJ alapján válasszuk ki a gyermeket.)

 

2. Kattintsunk a Törzsadatok fülre.

 

 

3. A Személyes adatok lap Születés ideje mezőjébe írjuk be a valós születési dátumot (vagy emeljük át a naptár-gombra kattintva).

 

4. A Neme mezőt legördítve válasszuk ki a beteg nemét.

 

5. A következő lépésben ezeket a módosításokat a Táppénz lapon is érvényesíteni kell, ezért nyissuk meg az adott táppénzes kartont (pl. az Előzményekből).

 

6. Mivel itt a Keresőképtelen személy adatainál nem frissülnek az adatok automatikusan (hiszen a jelentett adatokat a későbbiekben is vissza kell tudnunk keresni), válasszuk ki a Minősége mezőben előbb pl. a más személyt, majd ismét a saját maga elemet.

 

 

7. Ezután lépjünk be a Jelentések nézet Táppénzes napló ablakába, ahol a TAJ (példánkban a 789789787) vagy a naplószám (példánkban a 0108) alapján keressük ki ezt a táppénzes kartont.

 

 

8. A karton adatainál a Jelentési sorok táblázatba vegyünk fel egy új sort , ahol állítsuk be a Hét oszlopban azt a hetet (példánkban ez a 20.), amelyen jelenteni szeretnénk a korrekciót, majd válasszuk ki a Korrekció (Felvett) elemet a Típus oszlopban.

 

9. Végül a Mentés gombra kattintva tároljuk el a módosítást, így ezek az adatok be fognak kerülni a megadott héten beküldött jelentésbe.


Gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos hibák

 

Általános tudnivalók

 

Gyermekkörzetek esetében a MedMaxban mindig a gyermeket kell felvenni a praxisba kártyás betegként, és az ő Törzsadatok kartonján, a Kapcsolatok oldalon kell kitölteni a szülők adatait. A jelentés elkészítéséhez feltétlenül ki kell tölteni a szülő nevét és TAJ számát. (Érdemes beírni a többi adatot is, hogy a program egyéb funkcióit is tökéletesen kihasználhassuk, pl. táppénzes papír nyomtatása, igazolások stb.)

 

 

A praxisba újonnan bekerült gyermeknél pedig már a törzskarton kitöltésekor beírhatjuk ezeket az adatokat.

 

A táppénzes kartont gyermekápolás esetén tehát mindig a gyermek számára töltjük ki, a táppénz felvételét, lezárását és javítását is az ő adatainál kell megtenni az eddigiek szerint. (Vegyes körzetben természetesen a szülő is a praxis betegei közé tartozhat, de őt a saját jogán csak akkor vegyük táppénzre, ha nem gyermekápolás miatt válik keresőképtelenné.)

Az alábbiakban azokat az eseteket részleteztük, amikor kifejezetten a gyermekápolás miatt nyitott táppénzes kartonon vagy a törzsadatokban található valamilyen hiba, és a hiba javítása emiatt a megszokottól eltérő módon történik. A javításokat minden esetben korrekcióval kell jelenteni!

 

 

Gyermekápolási táppénzhez köthető hibakódok

 

 

103014 A gyermek TAJ száma nincs kitöltve, de a keresőképtelenség jellege "5"

 

NEAK javaslat a javításra: "Javítás után korrekcióként kell jelenteni az éppen aktuális héten"

 

VAGY:

 

103014 A gyermek saját jogán lett felvéve "5" kódon, a szülő TAJ számánál szerepel a gyermek Taj száma, de GYÁP-ként (5) kóddal

 

 

NEAK javaslat a javításra: "Javítani kell, és újra elküldeni a jelentést az éppen aktuális héten"

 

<Folytatjuk!>

 

 

103014A A gyermek TAJ üres, a (szülő) TAJ helyén van a gyermek Taj

 

 

NEAK javaslat a javításra: "A hibás esetet törlés után újra kell jelenteni a helyes adatokkal az éppen aktuális héten"

 

<Folytatjuk!>

 

 

101 Gyermek-TAJ nincs kitöltve

 

VAGY:

 

102 Gyermek TAJ nem 9 karakter hosszú.

 

VAGY:

 

103 Gyermek-TAJ száma rossz

 

           

NEAK javaslat a javításra: "Ellenőrzés után az adott esetnél a TAJ számot javítani majd újraküldeni az esetet az éppen aktuális héten"

 

A fentiek közül bármelyik hibakód is szerepeljen a hibalistán, a javítási mód azonos. E hibák oka mindegyik esetben az, hogy téves vagy helytelenül beírt számsor vagy esetleg betűt tartalmazó karaktersor szerepel a Törzsadatok között, miközben a személyi azonosító típusa 6 h-nál fiatalabb képzett TAJ-ként illetve TAJ számként van kitöltve és lejelentve.

 

Ha a hibalistában szereplő paciens ambuláns betegként került a jelentésbe, akkor elegendő kijavítani a TAJ számot a Személyes adatok között, elmenteni a módosítást, majd újra elkészíteni és beküldeni a táppénzes jelentést.

 

Ha azonban az érintett beteg kártyás (azaz bejelentkezett) volt a keresőképtelenség idején (mint példánkban is), akkor a hibás TAJ számmal ki kell jelenteni a praxisból, majd egy későbbi dátummal vissza. A dátumokat úgy kell megválasztani, hogy azok megjelenjenek a havi változás jelentésekben* is, ugyanis ilyen esetben ott is szerepelnie kell ennek a változásnak. Mivel a változás jelentés mindig egy hónapot ölel fel, a jelentés előtti hónap utolsó napján érdemes kijelenteni a beteget, majd a jelentés hónapjának első napján újra bejelentkeztetni.

 

* Sajnos, ilyenkor nemcsak a jelentés havában kell ismételten leadni a havi változásjelentést (a bejelentkezés ebben kerül jelentésre), hanem az azt megelőző hónap havi változásjelentését is (a kijelentkezés ekkor jelenthető le), mert csak ebben az esetben kerülhetjük el a létszámeltérést a NEAK által nyilvántartott és a MedMaxban tárolt betegadatok között - illetve azt, hogy ez a beteg ne kerüljön ki a NEAK által finanszírozottak közül.

 

A következő lépés a jelentések ismételt beküldése a NEAK-nak: előbb a problémás táppénz hetének hónapját megelőző, illetve ennek a hétnek a tárgyhavi változás jelentését cseréljük le az ejelentes.neak.gov.hu oldalon.

 

Ha a NEAK elfogadta ezeket, a javított táppénzes adatokat is ismét le kell jelenteni a soron következő héten korrekcióként.

 

<Folytatjuk!>

 

 


Egyéb hibakódok

 

 

Ezek többségében olyan hibák, amelyek csak ritkán fordulnak elő az adatok helytelen rögzítéséből adódóan, inkább a jelentés elkészítésekor valamilyen egyéb probléma miatt nem vagy nem jól kerültek be a NEAK nyilvántartásába; vagy nem derül ki a hibakódból, hogy mi a hiba eredete; vagy az derül ki, hogy másutt van a hiba oka.

 

 

==>X015 Felvétel sor esetén az adott évben egy naplószámon 2 TAJ szám szerepel

 

NEAK javaslat a javításra: "A hibás sort törölni kell, majd azt egy új naplószámra felvenni és az éppen aktuális héten lejelenteni"

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>016 Egy másik (megadott) szolgálatnál is van nyitott eset ugyanarra a TAJ számra

 

NEAK javaslat a javításra: "Egyeztetni kell a másik szolgálatnál és/vagy az egyik szolgálatnál korrekcióban javítani kell vagy törléssel meg kell szüntetni az átfedést az éppen aktuális héten."

 

Ilyen esetben egyeztetni kell a másik háziorvosi szolgálattal, és közösen eldönteni, kinek mi lesz a további teendője, melynek eredményeképpen megszűnik az átfedés.

 

Alapvetően két lehetőség közül választhatunk:

I. az egyik táppénzt törli az egyik praxis, és ezt lejelenti törlésként a NEAK felé, míg a másik praxisban marad a táppénz az eredeti állapotában - vagy, ha abban módosítás történik, akkor korrekcióra lesz szükség

II. az egyik praxis lezárja a táppénzt egy adott dátummal, és azt minden további módosítás nélkül lejelenti a NEAK felé, míg a másik praxis e lezárás utáni napra módosítja a nyitott táppénz dátumát, és erről korrekciós sort küld be a NEAK felé.

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>083 Megszűnő rekordhoz még nincs előzmény rögzítve. Csak megszűnés érkezett felvétel nem

 

NEAK javaslat a javításra: "Az eset felvételét is be kell küldeni az éppen aktuális héten"

 

Ez a hiba általában akkor jelentkezik, ha a táppénz felvételét utólag végezzük el, a nyitás dátumának hetére már leadtuk a jelentést előzőleg, és a következő héten elfelejtettük lejelenteni a NEAK felé felvételként.

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>083B 2 db megszűnő sor érkezett az adott naplószámra

 

NEAK javaslat a javításra: "Ha a kiírás dátuma változik, azt korrekcióként az éppen aktuális héten kell jelenteni"

 

Ez a hiba általában akkor jelentkezik, ha módosítottuk a táppénz megszűnés dátumát, és az első verziót már elküldtük, a másodikat viszont elfelejtettük korrekciós sorként jelenteni (az is megszűnés maradt).

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>084 A bedolgozandó megszűnő rekord előzménye hibás

 

NEAK javaslat a javításra: "Induló előzményt javítani"

 

Ennél a hibánál ki kell javítani a hibás adatot, majd korrekcióval lejelenteni. A hiba javítását az ott jelölt hibakódhoz kapcsolódó leírás alapján végezzük el (példánkban ez a 133-as kódnak megfelelő lesz) először, majd a soron következő heti jelentésben korrekcióként jelentsük le.

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>151 A törlendő rekord nem található a beküldött tételek közt

 

NEAK javaslat a javításra: "Ellenőrizni a törlendő tétel tartalmát"

 

Ezzel általában akkor találkozhatunk, ha kimaradt egy korábbi jelentésből a felvétel sora (vagy esetleg az egész heti jelentés nem jutott el a NEAK-hoz), ugyanakkor a táppénzt töröltük, és ezt le is jelentettük.

 

<Folytatjuk!>

 

 

==>152 Korrekciós tételnél nem található javítandó sor a NEAK állományában

 

NEAK javaslat a javításra: "Az adott esetet induló vagy lezáró sorként újra le kell az éppen aktuális héten jelenteni"

 

Ezzel általában akkor találkozhatunk, ha kimaradt egy korábbi jelentésből a felvétel sora (vagy esetleg az egész heti jelentés nem jutott el a NEAK-hoz), ugyanakkor a táppénzt módosítottuk, és ezt korrekcióként le is jelentettük.

 

<Folytatjuk!>

 


A MedMaxban tárolt praxis adatokban javítható hibák

 

Praxiskódok

 

A MedMaxban szalagmenüről elérhető Rendszer beállítások között, a Praxisadatok és a Felhasználók lapon lehet kitölteni a praxisunkra vonatkozó adatokat. Ha itt hiányzik vagy hibásan van kitöltve egy adat, akkor az alábbi hibakódok kerülhetnek be a hibalistába.

 

 

Praxis azonosítók hibái

 

021 Szolgálat azonosító kódja (ÁNTSZ kód, Ágazati azonosítókód) nincs kitöltve

 

NEAK javaslat a javításra: "A hiányzó adatot kitölteni és a jelentést újraküldeni"

 

Jelentése: nincs kitöltve a Rendszer beállítások\Praxisadatok lapon a Szolgálat kódja vagy a Táppénzjelentési kód mező (melyek felépítése:

 

1-2. pozíció: a megye kódja - példánkban 88.

3-5. pozíció: minden esetben ‘009’ - példánkban is 009.

6-9. pozíció: a háziorvosi szolgálat megyén belüli egyedi azonosítója - példánkban 0002).

 

A Táppénzjelentési kód a budapesti praxisok esetében térhet el, mivel ezeknél a praxisoknál általában az 1-2. pozíciónak (azaz megyekódnak) a kerületszám+20 értéknek kell lennie.

 

Javítása: töltsük ki a fenti leírásnak megfelelően ezeket a mezőket a Praxisadatok lapon, majd mentsük el az Alkalmaz gombra kattintva (vagy OK).

 

 

022 Szolgálat azonosító kód nem 9 karakter hosszú

 

NEAK javaslat a javításra: "A hiányzó adatot kitölteni és a jelentést újraküldeni"

 

Jelentése: nem megfelelően van kitöltve a Rendszer beállítások\Praxisadatok lapon a Szolgálat kódja vagy a Táppénzjelentési kód mező (melyek felépítése:

 

1-2. pozíció: a megye kódja - példánkban 88.

3-5. pozíció: minden esetben ‘009’ - példánkban is 009.

6-9. pozíció: a háziorvosi szolgálat megyén belüli egyedi azonosítója - példánkban 0002).

 

Javítása: javítsuk ki a fenti leírásnak megfelelően ezeket a mezőket a Praxisadatok lapon, majd mentsük el az Alkalmaz gombra kattintva (vagy OK).

 

 

023 Szolgálat azonosító nem található a NEAK adatbázisában 

 

NEAK javaslat a javításra: "Ellenőrizze az azonosítót, vagy vegye fel a kapcsolatot a NEAK-kal"

 

vagy:

 

024 Szolgálat azonosító nem található a NEAK adatbázisában 

 

NEAK javaslat a javításra: " Vegye fel a kapcsolatot a NEAK-kal "

 

Jelentése: nem megfelelően van kitöltve a Rendszer beállítások\Praxisadatok lapon a Szolgálat kódja vagy a Táppénzjelentési kód mező (melyek felépítése egyébként:

 

1-2. pozíció: a megye kódja - példánkban 88.

3-5. pozíció: minden esetben ‘009’ - példánkban is 009.

6-9. pozíció: a háziorvosi szolgálat megyén belüli egyedi azonosítója - példánkban 0002).

 

Javítása: javítsuk ki a fenti leírásnak megfelelően ezeket a mezőket a Praxisadatok lapon, majd mentsük el az Alkalmaz gombra kattintva (vagy OK).

 

Amennyiben Ön biztos abban, hogy megfelelően van kitöltve ez az adat, mégis megjelent ez a hibakód a hibajegyzéken, úgy kérjük, további segítségért keresse fel a NEAK ügyfélszolgálatát!

 

 

Orvos azonosítók hibái

 

031 Orvos bélyegző száma nincs kitöltve      

 

NEAK javaslat a javításra: "A hiányzó adatot kitölteni és az esetet az éppen aktuális héten lejelenteni"

 

vagy:

 

034 Orvos bélyegző száma nem szerepel az adatbázisban      

 

NEAK javaslat a javításra: "Ellenőrizze az azonosítót, vagy vegye fel a kapcsolatot a NEAK-kal"

 

Jelentése: nincs/nem megfelelően van kitöltve ez az adat a Rendszer beállítások\Felhasználók lapon Pecsétszám mezőben. A MedMaxban minden Orvos szerepkörű felhasználóhoz tartozik pecsétszám éppúgy, mint a Vezető orvoshoz. A Táppénzjelentésbe ez utóbbi pecsétszáma kerül be.

 

Javítása: pótoljuk/javítsuk ki a Rendszer beállítások\Felhasználók lapon a Vezető orvos szerepkörű felhasználónál a Pecsétszámot, majd mentsük el az Alkalmaz gombra kattintva (vagy OK).

 

Amennyiben Ön biztos abban, hogy megfelelően van kitöltve ez az adat, mégis megjelent(ek) ez(ek) a hibakód(ok) a hibajegyzéken, úgy kérjük, további segítségért keresse fel a NEAK ügyfélszolgálatát!

 

 

Terület

Telefonszám

Mellék

Baranya megye

(72) 508-313, (72) 508-316

 

Bács-Kiskun megye

(76) 795-988

 

Békés megye

(66) 444-522

4145, 4255

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

(46) 514-483, (46) 514-459

3608

Csongrád megye

(62) 561-200

231

Fejér megye

(22) 535-019

 

Győr-Moson-Sopron megye

(96) 618-170

180

Hajdú-Bihar megye

(52) 238-158

 

Heves megye

(36) 522-364

 

Komárom-Esztergom megye

(34) 519-377, (34) 519-346

 

Nógrád megye

(32) 422-600

2142

Pest megye

(1) 288-5286

 

Somogy megye

(82) 423-132, (82) 423-140

417

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

(42) 312-177

1814

Jász-Nagykun-Szolnok megye

(56) 424-111

136, 306, 307

Tolna megye

(74) 529-990

121

Vas megye

(94) 311-050

206

Veszprém megye

(88) 546-609

 

Zala megye

(92) 320-660

210

Budapest

(1) 288-5287

 

 

 

További elérhetőségek:

- Contact Center: 1 / 350-2001/1520, 1530, 1540, 1550, 4222

A praxiskódok esetében történt módosítások után újra be kell küldeni a jelentést.

 

 

Korrekció beállítása

 

A hibák javítása után sose felejtsük el beállítani, hogy a korrekciós sort melyik héten akarjuk lejelenteni a NEAK felé. Ezt a Jelentések nézet Táppénzes naplójában tehetjük meg, miután felnyitottuk az adott táppénzes kartont:

 

 

Új sor  beszúrása után, ha a felvétel sorát korrekciózzuk, akkor a Korrekció (Felvett) elemet válasszuk ki a listából, ha a kiírás adatait, akkor a Korrekció (Megszűnő) elemet.

 

A módosítások után mindig tároljuk el a változásokat a Mentés gombra kattintva!

 

 

Törlés beállítása

 

Törlés esetén is be kell állítani, hogy az adott törlendő sort melyik héten akarjuk lejelenteni a NEAK felé. Ezt a Jelentések nézet Táppénzes naplójában tehetjük meg, miután felnyitottuk az adott táppénzes kartont:

 

 

 

Új sor  beszúrása után, ha a felvétel sorát töröljük, akkor a Törlés (Felvett) elemet válasszuk ki a listából, ha az egész táppénzes sort, akkor a Törlés (Megszűnő) elemet.

Ha egy, már lezárt (és lejelentett) táppénzt szeretnénk újra visszanyitni, abban az esetben nem kell a megszűnő sort töröltként lejelenteni, hanem a tényleges lezárás dátumával kell a Korrekció (Megszűnő) elemet felvenni.

 

A módosítások után mindig tároljuk el a változásokat a Mentés gombra kattintva!

 

 

Táppénzjelentés elkészítése a MedMaxban

 

 

1. Lépjünk be a Jelentések nézetbe a  ikonra kattintva.

 

2. Itt kattintsunk rá a Táppénz nyomógombra.

 

 

3. Ezután állítsuk be a megfelelő Időszakot (a többi mező automatikusan a megfelelő értéket veszi fel).

 

 

4. Végül az e-jelentés mezőben válasszuk ki a megfelelő jelentendő sort.

 

Amennyiben újra le kell adnunk egy már elküldött jelentésünket, itt azt is megtehetjük. Az e-jelentés  mező listájában ugyanis nem csak az aktuálisan küldhető jelentéstípusok jelennek meg, hanem a már beküldött és még cserélhető jelentések is. A jelentés cseréje megegyezik egy új jelentés küldésével: egyszerűen válasszuk ki a csere sorát az e-jelentés listájából.

 

Ha itt nincs kiválasztandó elem, akkor jelenleg nincs beküldendő jelentésünk. (Itt a NEAK-szerveréről származó információk alapján jelennek meg a feltölthető jelentések, amelyeket az ejelentes.neak.gov.hu oldalra bejelentkezve a Beküldés, vagy Csere menüben is megtalálunk.)

 

Ha az e-jelentés mező listája üres, frissítsünk a mező mögött lévő, zöld nyilakat ábrázoló  e-jelentéslista frissítése gombra kattintva.

 

5. Végül kattintsunk az Elkészítés és küldés gombra.